< Back

Applicant Name:

Trương Quốc Kỳ

Title of Artwork:

Trong giấc mơ

Category:

Drawing

Artwork Description

Trong giấc mơ e mơ thấy con người của chúng ta đã và đang hủy hoại chính sự sống của mình bằng cách gián tiếp tác động xấu đến tấm lá chắn của trái đất như: các nhà máy xí nghiệp thải ra một lượng lớn chất thải làm ảnh hưởng đến tầng ô - dôn và chặt phá rừng cũng là nguyên nhân không nhỏ làm cho tầng ô - dôn của chúng ta bị tổn thương nghiêm trọng... Và còn nhiều hơn thế nữa. Vì vậy tầng ô- dôn của chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị hỏng và sự sống trên trái đất sẽ bị hủy diệt vì không còn tấm lá chắn bảo vệ này nữa. Trong giấc mơ em còn nhìn thấy thần chết đã đến gần và lấy đi một nửa sự sống từ hành tinh của chúng ta. Vì vậy chúng ta cần dừng lại ngay các hành động xấu này và thay vào đó là những hành động tốt như trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường... Vì bảo vệ môi trường là bảo vệ tầng ô -dôn là bảo vệ sự sống của chúng ta.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.