< Back

Applicant Name:

Thường Nguyễn Mộng

Title of Artwork:

Tấm lá chắn ozone

Category:

Drawing

Artwork Description

TẤM LÁ CHẮN OZONE
Nguyễn Mộng Thường - Tiểu học Kim Đồng, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Ngày , tháng, năm sinh: 16/12/2011
CHÚ THÍCH TÁC PHẨM
Nếu trái đất là ngôi nhà thì tầng ô-zon là tấm chắn để bảo vệ cho ngôi nhà vậy.
Tầng ô-zon giữ vai trò rất quan trọng vì nó bảo vệ trái đất khỏi các yếu tố gây hại từ bên ngoài để đảm bảo sự sống của con người và hệ sinh thái. Do con người sử dụng nhiều xe máy, thiết bị sinh hoạt gia đình, đến các nhà máy, khu công nghiệp,… thải nhiều bụi và khí bẩn vào khí quyển. Và tấm chắn cho ngôi nhà đã bị tổn thương do chịu nhiều tác động xấu của con người gây ra. Việc tầng ô-zon suy yếu ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe con người. Hệ cân bằng sinh thái mất đi cũng ảnh hưởng quá trình sinh trưởng và sinh sản của động, thực vật…
Từ những tác hại này, chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường sống của mình bằng những việc nhỏ nhưng thiết thực. Chúng ta cần trồng thêm cây xanh, tiết kiệm điện, nước và rất nên sử dụng năng lượng mặt trời… để bảo vệ tầng ô-zon.
“Bảo vệ tầng ô-zon là bảo vệ trái đất của chúng ta!”

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.