top of page
< Back

Applicant Name:

Trường THCS Thanh Xuân

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozone

Category:

Drawing

Artwork Description

Chiếc lá biểu trưng cho tầng Ozone của trái đất, ở giữa chiếc lá có một vết cháy đen để ẩn ý cho lỗ thủng của tầng Ozone
Lỗ thủng của tầng Ozone đã khiến băng bị tan dần, dẫn đến việc các loài động vật mất môi trường sống, mực nước biển dâng cao...
Nguyên nhân chính là tác động xấu của con người như: Dùng túi ni lông; đốt phá rừng; nhà máy thải chất thải...
Vì vậy, hãy chung tay bảo vệ tầng Ozone

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page