top of page
< Back

Applicant Name:

Ngoc Quynh Anh Nguyen

Title of Artwork:

"Lớp Vỏ" bảo vệ sự sống

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Trái đất thật đẹp biết mấy khi có lớp vỏ bọc bảo vệ, vạn vật sinh sôi, con người khỏe mạnh, thiên nhiên khí hậu trong lành. Vậy nên mỗi người hãy cùng nhau hành động bằng nhiều cách khác nhau để tiếp sức cho tầng ozone không bị phá hủy.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page