< Back

Applicant Name:

khang pham

Title of Artwork:

Reducing cold devices is reducing toxiv subtances

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Hai Poster em tham gia cuộc thi nói về tình hình của tầng Ozon và các chất độc hại đang ngày càng phá hủy tầng Ozon *Poster1
- Thông điệp: Thủng tầng Ozon sẽ khiến cho trái đất dần mất đi sự sống
- Lấy ý tưởng từ lá cờ và các mảnh ghép thành một khối thống nhất, các lá cờ đại diện liên kết lại tạo thành tầng Ozon nhưng sự liên kết đó đã bị phá vỡ.
Slogan: Breaking Ozon is breaking your house
(phá vỡ tầng Ozon là phá hủy ngôi nhà của bạn)

*POSTER 2
- Thông điệp: Các thiệt bị lạnh như máy lạnh, tủ lạnh, ảnh hướng nghiêm trọng đến tầng Ozon
- Lấy ý tưởng từ sự phá vỡ thay thế các lá cờ bằng các thiết bị lạnh, đâm thủng và làm nóng sự liên kết này
Slogan: Reducing cold devices is reducing toxic subtances
(giảm các thiết bị lạnh là giảm các chất độc hại)

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.