< Back

Applicant Name:

Hoàng Văn Phước

Title of Artwork:

Rừng che chắn trong mùa bão lủ

Category:

Photography

Artwork Description

Những khu rừng ngập mặn ven bờ phá Tam giang, đã bảo vệ cư dân ở ven đầm phá trong mùa bảo lụt, nhất là ở trong giai đoạn biến đổi khí hậu

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.