Artwork Scoring

Applicant Name:

tanakrit chitcharoen

Title of Artwork:

Two Planets

Category:

Graphic Design

Artwork Description

เป็นภาพที่อยากทำให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันว่าเราต้องทำอะไรซักอย่างก่อนที่ปัญหานี้จะใหญ่โตมากขึ้นกว่าที่มันจะสายเกินไป

Score:

arrow&v

Qualification:

arrow&v

Comments:

Cancel
Submit